แจ้งเปลี่ยน URL เข้าใช้งาน

โปปรแกรมบริหารงานซ่อม WorkService

ได้ทำการเปลี่ยน URL ในการเข้าใช้งานจากเดิม http://www.workservice.goodlyweb.com

เป็น https://www.workserviceapp.com

เพื่อรองรับมาตรฐาน https และให้ผู้ใช้งานจำชื่อ URL ได้สั้นและง่ายขึ้น

สามารถคลิกเข้าใช้งานได้จากที่นี่ https://www.workserviceapp.com